Het Zorgprestatiemodel

 

Vanaf 1 januari 2022 is de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald landelijk veranderd. Vanaf die datum werken wij volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz (18-) en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener een behandeling in rekening moet brengen. Ook is er afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat dus niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. Maar alleen over de betaling ervan. 

Je hoeft zelf niets te doen. Wij registreren alle onderdelen van de behandeling volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Wij sturen maandelijks de rekening op een veilige manier naar je zorgverzekeraar (of jou als je de rekening zelf betaalt).

Wat voor jou wel gaat veranderen is dat je elke maand een kosten overzicht krijgt, waarop duidelijk is omschreven wat er voor welke type zorg is betaald. Naar verwachting worden de nieuwe rekeningen vanaf april 2022 verstuurd. 

Meer informatie over het ZPM lees je in deze folder.

Patientfolder Zorgprestatiemodel Incl Illustraties Digitale Versie
PDF – 650,6 KB 176 downloads

Contracten

Voor 2022 hebben wij contracten afgesloten met de meeste verzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is een verwijsbrief van uw arts. Uw zorgverzekeraar verrekent wel het eigen risico (v.a. € 385) met u.

Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, declareren wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. 

De meeste zorgverzekeraars hanteren een zorgkostenplafond. Zorgverleners mogen dan niet meer zorg leveren dan door de zorgverzekeraars bepaald is. Als het door uw zorgverzekeraar vastgestelde zorgkostenplafond bereikt is kunt u in dit jaar niet meer bij de betreffende hulpverlener in behandeling genomen worden. 

Meer informatie vindt u op de persoonlijke pagina's onder "wie zijn we?"

 

Behandeltarieven

 

(Niet)-Gecontracteerde verzekeraars:

Meer informatie vindt u op de persoonlijke pagina van de zorgverlener: Heleen of  Wytske.

 

Tarief Overig (zorg)product

Behandeling van bepaalde problematiek wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit betreft in elk geval: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen. Als u hulp wilt voor dergelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen. 

 

Voorwaarden en tarief no-show:

Wij hanteren geen voorwaarden en tarief voor no-show. Wel wordt u vriendelijk verzocht minimaal 24 uren van tevoren de afspraak te annuleren.