Wytske Lycklama à Nijeholt

Ik ben psychotherapeut en sinds 2016 zelfstandig gevestigd in Drachten. Hiervoor heb ik van 2002 tot 2016 gewerkt bij Kinnik, Kind en Jeugd GGZ, onderdeel van GGZ Friesland. Hier heb ik brede ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Door deze ervaring heb ik geleerd dat problemen en belemmeringen in het volwassen leven niet los gezien kunnen worden van de vroege ontwikkeling en ervaringen op jongere leeftijd.

 

In psychotherapie leer je stil staan bij jezelf, bij je eigen gevoelens en gedachten. Doel van de behandeling is psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Het bewust maken van (verborgen) gedachten en gevoelens is belangrijk om problemen beter te kunnen begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om met jezelf en je omgeving om te gaan.

 

Er is moed voor nodig om in behandeling te gaan. Ik vind het elke keer weer bijzonder om te merken hoeveel houvast gesprekken kunnen geven, hoe problemen kunnen verminderen en hoe iemand zichzelf weer de ruimte gunt en geeft om het gevoel te krijgen weer te leven en vooruit te gaan.

Ik werk inzicht gevend/psychodynamisch en steunend/ structurerend met elementen uit de MBT, EMDR en CGT. Ik behandel kort als het kan en lang als het moet.

 

Openingstijden:

Mijn praktijk is geopend op dinsdag en vrijdag van 9.00-17.00 en donderdagochtend van 9.00-12.00.

 

Kwaliteit:

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgverlener in de GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Daarin worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan binnen mijn praktijk wordt voldaan. Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

 

Zorgverzekeraars

Ik heb met de volgende  verzekeraars een contract afgesloten:

DSW, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid, ONVZ, Caresq, Zilveren Kruis, De Friesland en ASR en alle bijbehorende onderliggende labels.

 

Lidmaatschappen en registraties:

- Kamer van Koophandel 66989949

- BIG-registratie: 99915057816

- lid Vereniging voor Kinder- en jeugd Psychotherapie ( VKJP),

- lid van de Landelijke Ver. voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

- Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN)