Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen. De therapie bestaat als regel uit gesprekken met een deskundige hulpverlener, een BIG-geregistreerde psychotherapeut en/of klinisch (neuro)psycholoog.
Meestal is de behandeling individueel.
De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Het doel van de therapie is om uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt.

(informatie van LVVP)

 

 

Intake

Na een eerste oriënterend telefonisch contact vinden er een of meer intakegesprekken plaats met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken. Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie, uw relaties en uw verleden. Psychische problemen ontstaan vaak uit een combinatie van factoren. De conclusies van het onderzoek en daaraan gekoppeld het behandeladvies wordt aan het einde van de intake met u besproken.

Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat we de behandeling (met uw instemming) zullen voortzetten. Het is ook mogelijk dat we u adviseren elders hulp te zoeken en met dit advies terugverwijzen naar uw huisarts.

Aan het begin en het einde van de behandeling zal u worden gevraagd beveiligde online vragenlijsten in te vullen, de zogenaamde Routine Outcome Measurement (ROM).

Behandeling

Aan het begin van de behandeling stellen wij samen met u een behandelplan op. Dit omvat de behandelvorm, de frequentie en duur van de afspraken, het doel van de behandeling, de evaluatiemomenten en de eventuele medicatie.


Afsluiting

Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.