Aanmelding

Dit kan telefonisch of per mail. Daarna wordt in alle gevallen besproken wat wij voor u kunnen betekenen.

De verwijzing loopt via de huisarts. 

 

Telefonisch spreekuur

Wij zijn op maandag, dinsdag en woensdag tussen 12 en 13 uur rechtstreeks te bereiken. Omdat wij geen secretariaat hebben krijgt u buiten deze tijden vaak het antwoordapparaat te horen. Als u inspreekt dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Kosten

Hierover vindt u meer informatie op het tabblad "kosten/vergoedingen". 

Klachten

Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs wanneer u ons dit laat weten. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van onze beroepsvereniging, de LVVP te Utrecht.

Wachttijd tot eerste gesprek

Deze verschillen per therapeut en zijn op te vragen via telefonisch contact.

Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw verwijzer of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

 

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).