Kosten/vergoedingen

 

De GGZ hulp is sinds 2014 verdeeld in twee soorten:

  • Basis GGZ voor enkelvoudige problematiek die vaak beperkt durende behandeling behoeft
  • en Specialistische GGZ voor complexe problematiek die intensievere behandeling behoeft.

 

Beide soorten GGZ zitten in het basispakket van de zorgverzekeringen.

Voor 2021 hebben wij contracten afgesloten met de meeste verzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is een verwijsbrief van uw arts. Uw zorgverzekeraar verrekent wel het eigen risico (€ 385) met u.

Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, declareren wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Bij BasisGGZ gebeurt dat in termen van zorgzwaartepakket. Bij Specialistische GGZ in termen van DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Er is geen eigen bijdrage verschuldigd

De meeste zorgverzekeraars hanteren een zorgkostenplafond. Zorgverleners mogen dan niet meer zorg leveren dan door de zorgverzekeraars bepaald is. Als het door uw zorgverzekeraar vastgestelde zorgkostenplafond bereikt is kunt u in dit jaar niet meer bij de betreffende hulpverlener in behandeling genomen worden. 

Meer informatie vindt u op de persoonlijke pagina's onder "wie zijn we?"

 

Behandeltarieven

 

Niet gecontracteerde verzekeraars

Voor verzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten hanteren wij 90% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Basis-ggz en Gespecialiseerde-ggz.

 

Tarief Overig (zorg)product

Behandeling van bepaalde problematiek wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit betreft in elk geval: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen. Als u hulp wilt voor dergelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen. Het tarief in onze praktijk voor  ‘ozp niet-basispakketzorg consult is € 95,00. Het maximumtarief zoals vastgesteld door de NZa, is voor 2021: €  114,41 per sessie.

 

Tarief zelfbetalers

Voor Basis-GGZ en Gespecialiseerd GGZ is het tarief in onze praktijk voor zelf betalers 90 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Voor de tarieven in de b-ggz en s-ggz zie hierboven.  

 

Voorwaarden en tarief no-show:

Wij hanteren geen voorwaarden en tarief voor no-show. Wel wordt u vriendelijk verzocht minimaal 24 uren van tevoren de afspraak te annuleren.