Heleen Mülder

Vanaf 2002 werk ik in deze eigen praktijk te Drachten als psychotherapeut met kinderen, jongeren en jong-volwassenen en met ouders. Daarvoor werkte ik bij kinderpsychiatrie Groningen en als medisch psycholoog in het VU-ziekenhuis Amsterdam.

 

Uitgangspunt voor mijn werk is dat ons gedrag en onze gevoelens voor een belangrijk deel worden bepaald door onze wordingsgeschiedenis. Door onze ervaringen van jongs af aan ontwikkelen we schema’s, verwachtingen, angsten, schaamte. Dat kan ons helpen ons verder te ontwikkelen, maar er kunnen ook patronen ontstaan die ons hinderen in relaties, werk of ons zelfbeeld. Er ontstaan psychische klachten.

Psychotherapie zie ik als een gezamenlijke zoektocht om de betekenis van klachten te achterhalen en de samenhang van de klachten met de voorgeschiedenis. Bewustwording van deze patronen en verborgen gevoelens geeft meer grip op je leven en vergroot je zelfwaardering.

Een therapietraject is een samenwerkingstraject. Het vraagt vertrouwen. Soms is die klik er meteen, soms neemt het lange tijd om dat te laten groeien.

 

Voor (aanstaande) ouders van een jong kind kan de komst van een kind soms het vertrouwde evenwicht zo verstoren. Er kunnen pijnlijke gebeurtenissen zijn rond de geboorte of oude trauma’s kunnen herleven. Deze kunnen dan het zicht op de baby zelf vertroebelen of  onzeker maken over je nieuwe rol als ouder. Juist in deze fase is er zo’n groeikracht en snelle ontwikkeling dat hulp van korte duur vaak al veel kan betekenen.

 

Onderwijs en training vind ik belangrijk en leuk om te geven. Na jarenlang docent bij de Gz-opleiding te zijn geweest, ben ik nu docent bij de opleiding voor psychoanalytisch psychotherapeut  te Groningen en supervisor. Daarnaast ben ik voor de VKJP leertherapeut..

Op aanvraag geef ik workshops voor professionals over de vroege ouder-kindrelatie, ouderschap en de problemen daarin.

 

Openingstijden

Mijn praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur.

 

Registraties

- klinisch psycholoog en psychotherapeut, beiden volgen de wet B.I.G. (registratie nummer 19051538025)

- lid van de Nederlandse vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP),

- lid, supervisor en leertherapeut Vereniging voor Kinder- en jeugd Psychotherapie ( VKJP),

- lid-specialist van de DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health).

- lid van de Landelijke Ver. voor Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

- lid register voor kortdurend onderwijs CRKBO.

- lid supervisorenregister Ned. Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

- Kamer van Koophandel nummer 01160803

 

Kwaliteit

Vanaf 1 januari 2017 is elke zorgverlener in de GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Daarin worden de kwaliteitseisen genoemd en hoe mijn praktijk daaraan voldoet. Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

In 2019 is mijn  praktijk gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP en gecertificeerd, dat wil zeggen dat ik aan alle eisen voldoe voor de uitoefening van mijn beroep.

 

Zorgverzekeraars

Met de volgende groepen zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten:

De Friesland Zorg, Zilveren Kruis, ONVZ en VGZ . (inclusief onderliggende verzekeraars)

 

Tarieven

- Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 90 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch (neuro)psycholoog.

- Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult is 0% van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

- De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u/ de patiënt niet op een afspraak komt, u/de patiënt niet voor deze afspraak hoeft te betalen.

-Mijn betalingsvoorwaarden zijn als de Algemene Betalingsvoorwaarden van de LVVP (zie bijlage).

Betalingsvoorwaarden En Tarieven
PDF – 644,5 KB 81 downloads