In deze tijd met risico op besmetting door het Corona-virus en het streven dit zoveel als mogelijk te voorkomen, maken de zorgverleners in onze praktijk in overleg met u als cliënt een zorgvuldige afweging over de vorm waarin de behandeling het beste kan worden aangeboden.

Voorop staat dat cliënten de behandeling die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden krijgen.

Volledigheidshalve vermelden wij de criteria die wij hanteren voor het inplannen van Face to Face-contacten: Noch bij de therapeut, noch bij de cliënt is er sprake van (lichte) verkoudheidsklachten, keelpijn, niezen, hoesten of koorts. En tevens geldt dat zowel de therapeut als de cliënt niet in contact zijn geweest met een persoon die bovengenoemde klachten vertoont.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen in de wachtkamer en spreekkamer:

  • Kom pas binnen op de afgesproken tijd, zodat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de wachtkamer zitten. Wij hebben de opstelling in de wachtkamer gewijzigd zodat er voldoende ruimte is tussen de zitplaatsen
  • Was bij binnenkomst uw handen met desinfectiemiddel dat voor u klaar staat
  • We schudden geen handen en houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
  • Spreekkamers worden voortdurend geventileerd waardoor het kouder dan normaal kan zijn.
  • We bieden geen koffie, thee of water aan. Als u iets wilt drinken kunt u dat zelf van huis meenemen.