Als psychotherapeuten zijn wij verplicht ons te houden aan een aantal wetten en plichten. Deze eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld, zijn vastgelegd in de Beroepscode. Op deze pagina vindt u alle informatie.

 

De beroepscode van de psychotherapeut kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria geldend voor onze beroepsgroep. Deze zijn in te zien in: Het kwaliteitsbeleid van de LVVP

Rechten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw psychotherapeut, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk direct met hem of haar bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kunt u bij een zelfstandig gevestigd psychotherapeut een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in die regio. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

Alle informatie omtrent de klachtenregeling vindt u op www.lvvp.info

Kwaliteitsstatuut

Iedere praktijk binnen de GGZ dient te beschikken over zogenaamd kwaliteitsstatuut. De zorgverleners van Psychotherapie Drachten beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kunt u nalezen op de volgende pagina's: Heleen, Wytske.

Privacyverklaring

Hoe met uw privacy wordt omgegaan leest u in de privacyverklaring van de betreffende zorgverlener.


Privacybeleid H. Mülder
PDF – 330,4 KB 964 downloads
Privacybeleid W. Lycklama à Nijeholt
PDF – 331,6 KB 979 downloads