Anke Bons

Ik werk al vele jaren als psychotherapeut, eerst ruim 20 jaar in een grote GGZ- instelling en sinds 2008 als vrijgevestigd psychotherapeut voor zowel kinderen, jongeren als ook volwassenen.

 

Ons gedrag en onze emoties worden veelal gestuurd door  ervaringen in onze vroege jaren. Soms worden we later in ons leven  gehinderd  door gedrag en gevoelens  die met deze vroege ervaringen te maken kunnen hebben. Dit kan zich in allerlei klachten uiten en soms lopen ook relaties met naasten daardoor moeizaam.
Psychotherapie kan dan een mogelijkheid zijn om te begrijpen waar klachten, zoals angst, sombere gevoelens of juist heftige emoties  door ontstaan zijn en waar ze door in stand worden gehouden.

In therapie gaan is een grote stap. In de veilige omgeving van de spreekkamer luister ik naar u, kan ik u helpen stil te staan bij uw gevoelens en gedachten en u helpen deze beter te begrijpen en te hanteren. Wanneer u  de onderliggende, vaak onbewuste, patronen beter begrijpt, ontstaat ruimte voor verandering.  Als therapeut  werk ik met u samen, waarbij u als cliënt veelal het tempo en de richting aangeeft.

Ik werk vanuit de inzicht gevende psychotherapie, maar gebruik daar waar nodig ook andere methodieken ( o.a  EMDR, schematherapie).

 

Kwaliteit:

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgverlener in de GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Daarin worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan binnen mijn praktijk wordt voldaan. Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

 

Naast het kwaliteitsstatuut heb ik een visitatietraject van mijn beroepsvereniging de LVVP succesvol doorlopen en ben ik gecertificeerd. Dat wil zeggen dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe die aan de uitoefening van mijn beroep gesteld worden.

 

Zorgverzekeraars

Voor 2019 heb ik met onderstaande verzekeraars een contract afgesloten.
De Friesland, VRZ ( ONVZ, ENO , Zorg & Zekerheid),  VGZ (alleen S-GGZ),  Menzis, Zilveren  Kruis/Achmea, DSW en alle bij deze zorgverzekeraars aangesloten labels.

Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, declareer ik rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Bij Basis- GGZ gebeurt dat in termen van zorgzwaartepakket. Bij Specialistische GGZ in termen van DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

 

Openingstijden praktijk

Mijn praktijk in Drachten  is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9- 17.30 uur

 

Voor informatie over wachttijden, aanmelding en behandeltarieven verwijs ik naar de algemene informatie op deze website onder de kopjes praktisch en kosten/vergoedingen